หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 เมื่อพิจารณาศัพท์คำว่า Computer ถ้าแปลกันตรงตัวตามคำภาษาอังกฤษ จะหมายถึง เครื่องคำนวณ ดังนั้นถ้ากล่าวอย่างกว้าง ๆ
เครื่องคำนวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกหรือเครื่องไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้บรรทัด คำนวณ (slide rule) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือประจำตัววิศวกรในยุคยี่สิบปีก่อน หรือเครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด

 ในปัจจุบันความหมายของคอมพิวเตอร์จะระบุเฉพาะเจาะจง หมายถึง เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คำจำกัดความของคอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้างกะทัดรัดว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์”

 คุณลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ มี 4 ประการ คือ
1. ทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าสังเกตการทำงานของคอมพิวเตอร์ จะพบว่า อุปกรณ์ทุกอย่างของคอมพิวเตอร์ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยที่คนไม่ได้เข้าไปควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูล การคำนวณ หรือการพิมพ์ผลลัพธ์
2. ทำงานได้อเนกประสงค์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อเนกประสงค์ เพราะทำงานได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ เช่น โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมคิดคะแนนสอบของนักเรียน เป็นต้น
3. เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ทางด้าน
อิเล็คทรอนิคส์ทั้งสิ้น เช่น ทรานซิสเตอร์ วงจรไอซี ดังนั้นจึงทำงานด้วยความเร็วสูงมาก
4. เป็นระบบดิจิตอล คำว่า ดิจิตอล (Digital) มาจากคำว่า Digit หมายถึง ตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ทำงานโดยใช้ระบบตัวเลข ข้อมูลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เมื่อส่งเข้าเครื่องรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์แล้ว
จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขหมด

  การทำงานของคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ
1. รับโปรแกรมและข้อมูล โปรแกรมในที่นี้ หมายถึง ชุดของคำสั่งที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ส่วนข้อมูล อาจเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ ที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล
2. การประมวลผล หมายถึง การจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งทำได้โดยการคำนวณ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์โดยใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ โดยอาศัยคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้น
3. แสดงผลลัพธ์ คือ การนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเสร็จเรียบร้อย แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ได้
 จากเว็บ  http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/raim/index2.html 
โดย
นางเรียมรอง สวัสดิชัย ภาควิชา คอมพิวเตอร์
นางสาวกฤตชญา โพธิ์ทอง นักศึกษาฝึกสอน

โฆษณา

Responses

 1. ดิฉันดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาดูเว็บไซท์นี้

 2. หนูชอบวิชาคอมพิวเตอร์มากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 3. ผมได้ศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และเรื่องของเวิร์ดเพรสทำให้ผมรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์มากขึ้น

 4. ผมได้ศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วครับผม

 5. ผมดีใจมากครับ

 6. *-*

 7. ดิฉันดีใจที่ได้เข้ามาดูเว็บไซท์และเรียนรู้เกี่ยวกับการส่ง

 8. ผมเข้ามาเรียนรู้แล้วผมก็รู้เรืองคอมพิวเตอร์มากขึ้นครับ

 9. มีงานให้ทำไมค่ะ

  อยากเรียนค่ะ

 10. คุณครูงานเยอะมิคับ

 11. ผมได้ศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วรู้สึกดีมากครับ

 12. ผมได้มาอ่านแล้วครับแต่ไม่ค่อยเข้าใจครับ

 13. ธนรัตน์ได้ส่งความคิดเห็นแล้วครับ

 14. วิชาคอมพิวเตอร์ทำให้หนูได้ความรู้มากมาย

 15. ผมส่งข้อความไปแล้ว

 16. สวัสดีครับ

 17. ทำไมครูงานเยอะจังเลยครับ

 18. ดิฉันได้เข้ามาดูงานแล้วค่ะ ให้คะแนนด้วยนะค่ะ

 19. ดิแนได้เข้ามาดูแล้วค่ะ ชอบมากค่ะ

 20. ดิฉันมาดูงานแล้วค่ะ

 21. ดุงานแล้ว

 22. ดูงานที่ไหนครับ

 23. เมื่อผมได้มาศึกษาแล้วผมได้รู้วิธีการใช้โปรแกรมpower poin และโปรแกรมต่างๆมากมาย

 24. ผมได้เขาไปอ่านดุแล้ว

 25. ผมได้อ่านแล้วมีความรู้ความเขาใจ

 26. ได้เข้ามาดู และได้เข้าใจของหลักการทำงานของคอมพิงเตอร์
  และได้ดู คลิปของ ผ.อ.

 27. ได้เข้าทาสึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอรืแล้ว เนื้อหาสาระดีมากค่ะ

 28. ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมม๊ากมาก

 29. เนื้อหานี้มีสาระและความรู้มากครับ

 30. ผมได้ศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และเรื่องของเวิร์ดเพรสทำให้ผมรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์มากขึ้น

 31. ผมได้ศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วครับผม

 32. ผมได้ศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วครับผม

 33. หนูได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ

 34. ดิฉันได้อ่านและทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วค่ะ

 35. ได้เขาเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ
  ได้ความรู้เพิ่มมากเลยค่ะ
  เดี๋ยวแวะเข้าบ่อยๆน่ะค่ะ

 36. ได้เข้ามาศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะ

 37. ได้เข้ามาศึกษาเรียบร้อยแล้วคครับ

 38. ได้เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: